Privacy statement

Dutch version: translation will follow soon!

 

Gegevens van de onderneming
Mijn naam is Linda Verboogen en mijn bedrijf heet VerboTrans. VerboTrans is gevestigd op het adres Aurelia 36, 5711 NT Someren. U kunt mij bereiken op mijn zakelijke telefoonnummer 06-81445875 of op het e-mailadres VerboTrans@outlook.com.

Privacy van de website
De website van VerboTrans bevat functies voor sociale media, zoals snelkoppelingen naar mijn Facebook- en LinkedIn-profiel. Deze functies worden aangeleverd door derden, namelijk de platforms voor sociale media zelf (Facebook en LinkedIn). Als en wanneer gegevens op deze manier worden verzameld, is het privacybeleid van de desbetreffende platforms voor sociale media van toepassing.

Welke persoonsgegevens verwerkt de onderneming
Ik verwerk uitsluitend de volgende gegevens:
– Uw naam en/of de naam van uw bedrijf
– Uw adres en/of het adres van uw bedrijf
– Uw e-mailadres en/of het e-mailadres van uw bedrijf
– Uw bankrekeningnummer en/of het bankrekeningnummer van uw bedrijf
– Het btw-nummer van uw bedrijf
– Eventuele persoonsgegevens die vermeld staan in de documenten die ik voor u moet verwerken

Doel van het verwerken van de gegevens
Ik heb de genoemde gegevens nodig voor het verstrekken van offertes, voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor vertaaldiensten e.d. en voor het voeren van de bijbehorende administratie.

Wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens
Ik heb de genoemde gegevens nodig voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Bijvoorbeeld:
– factureren is wettelijk verplicht, dus moet ik uw facturen bewaren;
– het e-mailadres van een bedrijf bijhouden is nodig voor de uitvoering van een overeenkomst;
– vertaalde documenten bewaren kan nodig zijn voor mijn bedrijfsvoering.

Bewaartermijn
Ik bewaar uw gegevens zo lang wij een zakelijke relatie onderhouden, maar minimaal zo lang als dat wettelijk verplicht is. Wanneer u hebt aangegeven dat u geen gebruik meer wenst te maken van mijn diensten, vernietig ik uw gegevens, tenzij dat niet is toegestaan volgens de wet of wanneer ik uw gegevens nodig heb voor een juridische procedure.

Manier van opslaan van de gegevens
Uw gegevens staan opgeslagen op mijn computer en op een externe harde schijf. Deze zijn alle fatsoenlijk beveiligd door middel van een firewall en commerciële antivirussoftware.

Delen van de gegevens
Ik deel uw gegevens niet met derden. De enige uitzondering zijn overheidsinstanties wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben. Bijvoorbeeld voor mijn aangifte Omzetbelasting en opgaaf Intracommunautaire Prestaties.

Klachten
Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop ik met uw gegevens omga, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toestemming vragen
Wanneer ik niet sowieso wettelijke toestemming (of zelfs de verplichting) heb om uw gegevens te verwerken, vraag ik uw toestemming. Dat doe ik bij het eerste contact met u. Daarnaast is de verwerking geïmpliceerd als u mij de opdracht geeft om een vertaaldienst voor u uit te voeren.

Toestemming intrekken
U kunt op elk gewenst moment uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. Ik zal uw gegevens dan zo spoedig als voor mij haalbaar is verwijderen. Ik kan dan echter geen opdrachten meer voor u uitvoeren.

Inzien van gegevens
U kunt mij op elk moment vragen welke gegevens ik van u heb opgeslagen. Ik reageer dan zo spoedig als voor mij haalbaar is.

Wijzigen van gegevens
U kunt mij op elk moment vragen om uw gegevens te wijzigen. Ik voldoe daar dan zo spoedig als voor mij haalbaar is aan – meestal op dezelfde of op de volgende dag, tenzij dit valt in een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid.

Verwijderen van gegevens
U kunt mij op elk moment vragen om uw gegevens te verwijderen. Ik reageer dan zo spoedig als voor mij haalbaar is – meestal op dezelfde of op de volgende dag, tenzij dit valt in een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid. Ik kan dan echter geen opdrachten meer voor u uitvoeren. Wanneer ik daadwerkelijk uw gegevens verwijder, is afhankelijk van eventuele wettelijke vereisten. Bijvoorbeeld als ik een opdracht voor u heb uitgevoerd, maar de verdiensten daaruit nog niet bij de belasting heb opgegeven. Of als de belastingaanslag over het jaar waarin ik de opdracht heb uitgevoerd nog niet definitief is. In de tussentijd zal ik dan echter uw gegevens niet meer verwerken, anders dan voor het betreffende wettelijke doel.

Meenemen van gegevens
Wanneer u wilt overstappen naar een andere leverancier, dan kunt u mij vragen om opgaaf van alle gegevens die ik u over u heb, zodat u die naar die nieuwe leverancier mee kunt nemen.

Automatische verwerking
Uw gegevens worden niet automatisch verwerkt, maar uitsluitend handmatig, door mij persoonlijk.

Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon voor privacy- en gegevensbescherming
De persoon die bij mijn bedrijf verantwoordelijk is voor privacy- en gegevensbescherming ben ikzelf: Linda Verboogen. Mijn contactgegevens zijn gelijk aan die van mijn bedrijf (zie boven).

Wijziging privacyverklaring
VerboTrans behoudt zich recht voor deze privacyverklaring te wijzigen wanneer de wet- en regelgeving of de dienstverlening daarom vraagt.

Gegevens van de onderneming
Mijn naam is Linda Verboogen en mijn bedrijf heet VerboTrans. VerboTrans is gevestigd op het adres Aurelia 36, 5711 NT Someren. U kunt mij bereiken op mijn zakelijke telefoonnummer 06-81445875 of op het e-mailadres VerboTrans@outlook.com.

Privacy van de website
De website van VerboTrans bevat functies voor sociale media, zoals snelkoppelingen naar mijn Facebook- en LinkedIn-profiel. Deze functies worden aangeleverd door derden, namelijk de platforms voor sociale media zelf (Facebook en LinkedIn). Als en wanneer gegevens op deze manier worden verzameld, is het privacybeleid van de desbetreffende platforms voor sociale media van toepassing.

Welke persoonsgegevens verwerkt de onderneming
Ik verwerk uitsluitend de volgende gegevens:
– Uw naam en/of de naam van uw bedrijf
– Uw adres en/of het adres van uw bedrijf
– Uw e-mailadres en/of het e-mailadres van uw bedrijf
– Uw bankrekeningnummer en/of het bankrekeningnummer van uw bedrijf
– Het btw-nummer van uw bedrijf
– Eventuele persoonsgegevens die vermeld staan in de documenten die ik voor u moet verwerken

Doel van het verwerken van de gegevens
Ik heb de genoemde gegevens nodig voor het verstrekken van offertes, voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor vertaaldiensten e.d. en voor het voeren van de bijbehorende administratie.

Wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens
Ik heb de genoemde gegevens nodig voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Bijvoorbeeld:
– factureren is wettelijk verplicht, dus moet ik uw facturen bewaren;
– het e-mailadres van een bedrijf bijhouden is nodig voor de uitvoering van een overeenkomst;
– vertaalde documenten bewaren kan nodig zijn voor mijn bedrijfsvoering.

Bewaartermijn
Ik bewaar uw gegevens zo lang wij een zakelijke relatie onderhouden, maar minimaal zo lang als dat wettelijk verplicht is. Wanneer u hebt aangegeven dat u geen gebruik meer wenst te maken van mijn diensten, vernietig ik uw gegevens, tenzij dat niet is toegestaan volgens de wet of wanneer ik uw gegevens nodig heb voor een juridische procedure.

Manier van opslaan van de gegevens
Uw gegevens staan opgeslagen op mijn computer en op een externe harde schijf. Deze zijn alle fatsoenlijk beveiligd door middel van een firewall en commerciële antivirussoftware.

Delen van de gegevens
Ik deel uw gegevens niet met derden. De enige uitzondering zijn overheidsinstanties wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben. Bijvoorbeeld voor mijn aangifte Omzetbelasting en opgaaf Intracommunautaire Prestaties.

Klachten
Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop ik met uw gegevens omga, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toestemming vragen
Wanneer ik niet sowieso wettelijke toestemming (of zelfs de verplichting) heb om uw gegevens te verwerken, vraag ik uw toestemming. Dat doe ik bij het eerste contact met u. Daarnaast is de verwerking geïmpliceerd als u mij de opdracht geeft om een vertaaldienst voor u uit te voeren.

Toestemming intrekken
U kunt op elk gewenst moment uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. Ik zal uw gegevens dan zo spoedig als voor mij haalbaar is verwijderen. Ik kan dan echter geen opdrachten meer voor u uitvoeren.

Inzien van gegevens
U kunt mij op elk moment vragen welke gegevens ik van u heb opgeslagen. Ik reageer dan zo spoedig als voor mij haalbaar is.

Wijzigen van gegevens
U kunt mij op elk moment vragen om uw gegevens te wijzigen. Ik voldoe daar dan zo spoedig als voor mij haalbaar is aan – meestal op dezelfde of op de volgende dag, tenzij dit valt in een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid.

Verwijderen van gegevens
U kunt mij op elk moment vragen om uw gegevens te verwijderen. Ik reageer dan zo spoedig als voor mij haalbaar is – meestal op dezelfde of op de volgende dag, tenzij dit valt in een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid. Ik kan dan echter geen opdrachten meer voor u uitvoeren. Wanneer ik daadwerkelijk uw gegevens verwijder, is afhankelijk van eventuele wettelijke vereisten. Bijvoorbeeld als ik een opdracht voor u heb uitgevoerd, maar de verdiensten daaruit nog niet bij de belasting heb opgegeven. Of als de belastingaanslag over het jaar waarin ik de opdracht heb uitgevoerd nog niet definitief is. In de tussentijd zal ik dan echter uw gegevens niet meer verwerken, anders dan voor het betreffende wettelijke doel.

Meenemen van gegevens
Wanneer u wilt overstappen naar een andere leverancier, dan kunt u mij vragen om opgaaf van alle gegevens die ik u over u heb, zodat u die naar die nieuwe leverancier mee kunt nemen.

Automatische verwerking
Uw gegevens worden niet automatisch verwerkt, maar uitsluitend handmatig, door mij persoonlijk.

Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon voor privacy- en gegevensbescherming
De persoon die bij mijn bedrijf verantwoordelijk is voor privacy- en gegevensbescherming ben ikzelf: Linda Verboogen. Mijn contactgegevens zijn gelijk aan die van mijn bedrijf (zie boven).

Wijziging privacyverklaring
VerboTrans behoudt zich recht voor deze privacyverklaring te wijzigen wanneer de wet- en regelgeving of de dienstverlening daarom vraagt.